language selector

Sant Nirankari Mission Minneapolis

Sewa Dal Members

Rev. Rajnish Azad
Rev. Sanjeev Azad
Rev. Varinder Arora
Rev. Manmohan Khanna
Rev. Kuljit Arneja
Rev. Sharanjit Arneja
Rev. Rajanbir Arneja
Rev. Kishan Paul
Rev. Mohinderpal Arora
Rev. Rajinder Arora
Rev. Anoop (Bharat) Kumar
Rev. Eila Bhatt