Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 2005)
October 04: Delhi, Hardev Nagar Play
August 27: Rajpura, Punjab Play
August 15: Delhi -Mukti Purv Play
July 01: Mussoorie, Uttarakhand Play
June 12: Dehradun, Uttarakhand Play
May 19: Karnal, Haryana Play
April 24: Delhi -Manav Ekta Diwas Play
April 12: Delhi, Samagam Ground, Opp. Nirankari Sarovar Play
April 09: Surat, Gujarat -State-level Samagam Play
April 02: Shivaji Park, Mumbai, Maharashtra Play
March 31: Wai, Maharashtra Play
March 29: Kolhapur, Maharashtra Play
March 24: Hyderabad, Andhra Pradesh Play
March 20: Bangalore, Karnataka Play
March 18: Chennai, Tamil Nadu Play
March 12: Kolkata, West Bengal -State-level Samagam Play
March 09: Jhumritelaiya, Jharkhand -State-level Samagam Play
March 05: Lucknow, Uttar Pradesh -State-level Samagam Play
February 12: Jodhpur, Rajasthan -State-level Samagam Play
February 04: Delhi, Samagam Ground, Opp. Nirankari Sarovar Play