Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 2004)
December 24: Patiala, Punjab Play
August 18: Shahbad, Haryana Play
August 15: Delhi -Mukti Purv Play
May 18: Saharanpur, Uttar Pradesh Play
May 09: Delhi Play
April 03: Ahmedabad, Gujarat -State-level Samagam Play
March 20: Katni, Madhya Pradesh -State-level Samagam Play
March 13: Kurukshetra, Haryana -State-level Samagam Play
February 14: Allahabad, Uttar Pradesh -State-level Samagam Play
February 08: Bhubneshwar, Odisha Play
February 03: Bhimavaram, Andhra Pradesh Play
February 01: Hyderabad, Andhra Pradesh Play
January 11: Delhi -Bhakti Purv Play