Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 2002)
April 24: Delhi -Manav Ekta Diwas Play
March 29: Delhi Play
March 02: Kanpur, Uttar Pradesh -State-level Samagam Play
February 23: Sirsa, Haryana -State-level Samagam Play
February 10: Cuttack, Odisha -State-level Samagam Play
February 08: Raipur, Chattisgarh -State-level Samagam Play
February 02: Hyderabad, Andhra Pradesh -State-level Samagam Play
January 26: Mumbai, Maharashtra -State-level Samagam Play
January 20: Rajkot, Gujarat -State-level Samagam Play
January 13: Delhi -Bhakti Purv Play