Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 1997) 
July 20: Delhi, Sant Nirankari Colony Play