Discourses by Rajmata Kulwant Kaur Ji (Year 2012)

 Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 2012) 
December 16: Delhi -Bhakti Purv Samagam Play
May 13: Delhi, Ground No 8, Near Nirankari Sarovar Complex Play
April 24: Delhi -Manav Ekta Diwas (Human Unity Day) Play
March 03: Haryana, Ganaur -State-level Samagam Play
January 23: Maharashtra, Mumbai -State-level Samagam -Guru Vandana Play
January 21: Maharashtra, Mumbai -State-level Samagam Play
January 15: Delhi, Ground No 2, Opp. Nirankari Sarovar Complex Play
January 01: Delhi, Ground No 2, Opp. Nirankari Sarovar Complex Play