Discourses by Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji
(Year 2007)
December 30: Chandigarh Play
December 02: Hyderabad, Andhra Pradesh Play
November 17: Delhi -60th Annual Nirankari Sant Samagam Play
July 07: Mussoorie, Uttarakhand Play
April 12: Yamunanagar, Haryana Play
January 21: Delhi, Nirankari Chowk Play