Hansti Duniya (Marathi), July to September 2020: Nirankari Periodicals