Third Part of Third Day: 51 Maharashtra Samagam -2018

51st State-level Nirankari Sant Samagam, Maharashtra, Mumbai: January 27-29, 2018

Third Part of Third Day: January 27-29, 2018

Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj on the dais
Blessings from the dais
Blessings from the dais
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Section of audience
Punjabi poem by Basant Komal from Ludhiana, Punjab
Punjabi poem by Basant Komal from Ludhiana, Punjab
Punjabi poem by Basant Komal from Ludhiana, Punjab
English poem by Sunishth Shauq from Andheri
English poem by Sunishth Shauq from Andheri
English poem by Sunishth Shauq from Andheri
English poem by Sunishth Shauq from Andheri
Hindi poem by Vinod Kanojiya from Bhiwandi
Hindi poem by Vinod Kanojiya from Bhiwandi
Hindi poem by Vinod Kanojiya from Bhiwandi
Hindi poem by Vinod Kanojiya from Bhiwandi
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Marathi poem by Sukhdeo Patil from Kalyan
Marathi poem by Sukhdeo Patil from Kalyan
Marathi poem by Sukhdeo Patil from Kalyan
Marathi poem by Sukhdeo Patil from Kalyan
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Rajasthani poem by Om Malhotra from Bikaner, Rajasthan
Rajasthani poem by Om Malhotra from Bikaner, Rajasthan
Rajasthani poem by Om Malhotra from Bikaner, Rajasthan
Rajasthani poem by Om Malhotra from Bikaner, Rajasthan
Section of audience
Section of audience
Hindi poem by Neha from Kandivali
Hindi poem by Neha from Kandivali
Hindi poem by Neha from Kandivali
Hindi poem by Neha from Kandivali
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Marathi poem by Amruta from Thane
Marathi poem by Amruta from Thane
Marathi poem by Amruta from Thane
Marathi poem by Amruta from Thane
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Stage Secretary, Radhey Shyam Satyarthi
Hindi poem by Bachanram Bari from Thane
Hindi poem by Bachanram Bari from Thane
Hindi poem by Bachanram Bari from Thane
Hindi poem by Bachanram Bari from Thane
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Local dignitaries seeking blessings
Marathi poem by Arvind More from Kashemera
Marathi poem by Arvind More from Kashemera
Marathi poem by Arvind More from Kashemera
Marathi poem by Arvind More from Kashemera
Marathi poem by Arvind More from Kashemera
Hindi poem by Kailash Jaiswar from Worli
Hindi poem by Kailash Jaiswar from Worli
Hindi poem by Kailash Jaiswar from Worli
Hindi poem by Kailash Jaiswar from Worli
Marathi poem by Atul from Pune
Night view of Samagam Campus
Night view of Samagam Campus
Night view of Samagam Campus
Hindi poem by Kapil Kumar Saroj from Panvel
Hindi poem by Kapil Kumar Saroj from Panvel
Hindi poem by Kapil Kumar Saroj from Panvel
Hindi poem by Radhey Shyam Satyarthi from Ghatkoper
Hindi poem by Radhey Shyam Satyarthi from Ghatkoper
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Chiropractic Doctors seeking blessings
Stage Secretary, Amritpal Singh
Stage Secretary, Amritpal Singh
Member Executive Committee SNM, Kirpa Sagar from Faridabad, Haryana
Member Executive Committee SNM, Kirpa Sagar from Faridabad, Haryana
Member Executive Committee SNM, Kirpa Sagar from Faridabad, Haryana
Member Executive Committee SNM, Kirpa Sagar from Faridabad, Haryana
Section of audience
Section of audience
Shambhu Nath Tiwari, expresses his views
Shambhu Nath Tiwari, expresses his views
Shambhu Nath Tiwari, expresses his views
Shambhu Nath Tiwari, expresses his views
Virendra Bamne, expresses his views
Virendra Bamne, expresses his views
Virendra Bamne, expresses his views
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Devotee seeking blessings
Marathi devotional song by Promila Patil from Chembur
Marathi devotional song by Promila Patil from Chembur
Marathi devotional song by Promila Patil from Chembur
Marathi devotional song by Promila Patil from Chembur
Marathi devotional song by Promila Patil from Chembur
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Kuldeep Singh from Sant Nirankari Colony, Delhi, expresses his views
Kuldeep Singh from Sant Nirankari Colony, Delhi, expresses his views
Kuldeep Singh from Sant Nirankari Colony, Delhi, expresses his views
Manglacharan by Jai Sail
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Blessings by Satguru Mata Ji
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings by Satguru Mata Ji
Sumiran by Ranjeet Khandagale and Saathi
Sumiran by Ranjeet Khandagale and Saathi
Section of audience
Section of audience
Section of audience
Blessings from the dais
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Loving farewell
Night view of Samagam Campus
Night view of Samagam Gate
 • Satguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj on the dais
 • Blessings from the dais
 • Blessings from the dais
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Section of audience
 • Punjabi poem by Basant Komal from Ludhiana, Punjab
 • Punjabi poem by Basant Komal from Ludhiana, Punjab
 • Punjabi poem by Basant Komal from Ludhiana, Punjab
 • English poem by Sunishth Shauq from Andheri
 • English poem by Sunishth Shauq from Andheri
 • English poem by Sunishth Shauq from Andheri
 • English poem by Sunishth Shauq from Andheri
 • Hindi poem by Vinod Kanojiya from Bhiwandi
 • Hindi poem by Vinod Kanojiya from Bhiwandi
 • Hindi poem by Vinod Kanojiya from Bhiwandi
 • Hindi poem by Vinod Kanojiya from Bhiwandi
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Marathi poem by Sukhdeo Patil from Kalyan
 • Marathi poem by Sukhdeo Patil from Kalyan
 • Marathi poem by Sukhdeo Patil from Kalyan
 • Marathi poem by Sukhdeo Patil from Kalyan
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Rajasthani poem by Om Malhotra from Bikaner, Rajasthan
 • Rajasthani poem by Om Malhotra from Bikaner, Rajasthan
 • Rajasthani poem by Om Malhotra from Bikaner, Rajasthan
 • Rajasthani poem by Om Malhotra from Bikaner, Rajasthan
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Hindi poem by Neha from Kandivali
 • Hindi poem by Neha from Kandivali
 • Hindi poem by Neha from Kandivali
 • Hindi poem by Neha from Kandivali
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Marathi poem by Amruta from Thane
 • Marathi poem by Amruta from Thane
 • Marathi poem by Amruta from Thane
 • Marathi poem by Amruta from Thane
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Stage Secretary, Radhey Shyam Satyarthi
 • Hindi poem by Bachanram Bari from Thane
 • Hindi poem by Bachanram Bari from Thane
 • Hindi poem by Bachanram Bari from Thane
 • Hindi poem by Bachanram Bari from Thane
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Local dignitaries seeking blessings
 • Marathi poem by Arvind More from Kashemera
 • Marathi poem by Arvind More from Kashemera
 • Marathi poem by Arvind More from Kashemera
 • Marathi poem by Arvind More from Kashemera
 • Marathi poem by Arvind More from Kashemera
 • Hindi poem by Kailash Jaiswar from Worli
 • Hindi poem by Kailash Jaiswar from Worli
 • Hindi poem by Kailash Jaiswar from Worli
 • Hindi poem by Kailash Jaiswar from Worli
 • Marathi poem by Atul from Pune
 • Night view of Samagam Campus
 • Night view of Samagam Campus
 • Night view of Samagam Campus
 • Hindi poem by Kapil Kumar Saroj from Panvel
 • Hindi poem by Kapil Kumar Saroj from Panvel
 • Hindi poem by Kapil Kumar Saroj from Panvel
 • Hindi poem by Radhey Shyam Satyarthi from Ghatkoper
 • Hindi poem by Radhey Shyam Satyarthi from Ghatkoper
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Chiropractic Doctors seeking blessings
 • Stage Secretary, Amritpal Singh
 • Stage Secretary, Amritpal Singh
 • Member Executive Committee SNM, Kirpa Sagar from Faridabad, Haryana
 • Member Executive Committee SNM, Kirpa Sagar from Faridabad, Haryana
 • Member Executive Committee SNM, Kirpa Sagar from Faridabad, Haryana
 • Member Executive Committee SNM, Kirpa Sagar from Faridabad, Haryana
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Shambhu Nath Tiwari, expresses his views
 • Shambhu Nath Tiwari, expresses his views
 • Shambhu Nath Tiwari, expresses his views
 • Shambhu Nath Tiwari, expresses his views
 • Virendra Bamne, expresses his views
 • Virendra Bamne, expresses his views
 • Virendra Bamne, expresses his views
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Devotee seeking blessings
 • Marathi devotional song by Promila Patil from Chembur
 • Marathi devotional song by Promila Patil from Chembur
 • Marathi devotional song by Promila Patil from Chembur
 • Marathi devotional song by Promila Patil from Chembur
 • Marathi devotional song by Promila Patil from Chembur
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Kuldeep Singh from Sant Nirankari Colony, Delhi, expresses his views
 • Kuldeep Singh from Sant Nirankari Colony, Delhi, expresses his views
 • Kuldeep Singh from Sant Nirankari Colony, Delhi, expresses his views
 • Manglacharan by Jai Sail
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings by Satguru Mata Ji
 • Sumiran by Ranjeet Khandagale and Saathi
 • Sumiran by Ranjeet Khandagale and Saathi
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Section of audience
 • Blessings from the dais
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Loving farewell
 • Night view of Samagam Campus
 • Night view of Samagam Gate