Blood Donation Camp on Mukti Parv: Nirankari Chowk, Delhi

Blood Donation Camp on Mukti Parv: August 15, 2020, Nirankari Chowk, Delhi